Top videos

worldmission
13 Views · 1 month ago

삶으로 온전히 드리는 예배자(사도행전13:22)
- 장성남 선교사(캄보디아 품끄랑)

worldmission
10 Views · 1 month ago

ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត
Online Worship Service for Khmer LIVE
by Korean Missionary Association in Cambodia

Join KMAC Worship Service
Our Response to COVID-19

Time: 9AM, 11AM

កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យ (៣.២២)
សរសើរដម្កើងរួម - សរសើរជាក្រុម

1 ការអធិស្ឋានស្ងៀមស្ងាត់-------អ្នកដឹកនាំ
2 ជំនឿពួកសាវក -----ទាំងអស់គ្នា
3 ការអធិស្ឋានប្រែចិត្ត ----- ទាំងអស់គ្នា
4 ទំនុកតម្កើង --- (6장) --- ទាំងអស់គ្នា
5 ការអធិស្ឋាន--- គ្រូគង្វាល ចាង វ៉ាន់អ៉ីក
6 ការអានព្រះគម្ពីរ ----- អ្នកដឹកនាំ
7 ការអធិប្បាយ --- គ្រូគង្វាល មូនឆាន់ស៊ីក
8 ដង្វាយ ----- ទាំងអស់គ្នា
9 ការអធិស្ឋាន ----- អ្នកទទួលខុសត្រូវ
10 សេចក្ដីជូនដំណឹង ----- គ្រូគង្វាល មូនឆាន់ស៊ីក
11 ចម្រៀងចុងក្រោយ ----- ទាំងអស់គ្នា
12 ការអធិស្ឋានសុំព្រះពរ ----- គ្រូគង្វាល មូនឆាន់ស៊ីក

សេចក្ដីជូនដំណឹង

វីដេអូនេះ គឺមនុស្សមួយចំនួនតូចបានប្រមូលផ្តុំគ្នា និងថតនៅក្នុងស្ទូឌីយោដើម្បីឲ្យគ្រីស្ទានថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈអ៊ីនធឺេណតជំនួសឲ្យក្រុមជំនុំរបស់គេ។

សមាគមបេសកជនកូរ៉េ និង ក្រុមជំនុំកម្ពុជាយើងខ្ញុំ អធិស្ឋានសំរាប់រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនទាំងអស់ ហើយនិងគោរពតាមរដ្ឋាភិបាលដែលការពាមនុស្សទាំងអស់ ពីជំងឺកូវិដ19។ យើងស្ដាប់តាមពាក្យទាំងអស់ពីរដ្ឋាភិបាល និងខំព្យាយាមជួយអ្នកជិតខាងផងដែរ។

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 📺 📺 📺 *

📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)

📢 YouTube Subscribe (https://atoz.ai/Gdjra)
▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official wowdojo page: https://wowdojo.com/meretv
▶ Contact Us: holytasks@gmail.com

#kmac #kmacworship #missioncambodia #ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត #កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអា #kmac예배 #kmac온라인예배 #캄보디아교회 #캄보디아예배 #캄보디아선교 #캄보디아온라인예배 #랜선교회 #랜선예배 #캄보디아어예배

worldmission
9 Views · 1 month ago

ទ្រង់ហៅដោយស្រឡាញ់
 
១.
ជីវិតរសាត់បាត់ដូចជាផ្សែង
ដូចខ្លែងដែលដាច់រសាត់គ្មានខ្សែ
ទឹកភ្នែកហូរតែឯងឥតមានពេលល្ហែ
ភពងងឹតឥតប្រួលប្រែបាំងក្តីពិត
 
២.
ទោសអ្នកពីមុនទ្រង់ចង់លុបចេញ
ទ្រង់អាចបំពេញអ្នកក្នុងជីវិត
តាំងទ្រង់ឡើងទទួលក្តីស្រឡាញ់ពិត
មានមេត្រីពេញដួងចិត្តឥតសង្ស័យ
 
បន្ទរ (코러스) x2
បើជីវិតក្នុងព្រះហស្តទ្រង់
ការភ័យព្រួយលែងមានទៀតឡើយ
បានទទួលសេចក្តីពិតហើយ
អ្នកនឹងឃើញតែក្តីស្រឡាញ់ជានិច្ច
 
៣.
ព្រះគ្រីស្ទចង់អត់ទោសអ្នកពេកក្រៃ
ទ្រង់ជាដង្វាយឲ្យធួនបានអ្នក
ថ្វាយជីវិតទៅក្នុងព្រះហស្តទ្រង់ជាក់
ក្តីសង្ឃឹមមានអ្នកលែងសង្ស័យ

worldmission
9 Views · 1 month ago

🎄🎄រីករាយបុណ្យណូអែល!🎉
Merry Christmas! តោះ! ទៅNoel Concert ជាមួយនារីកូរ៉េ!!

🎁🎄🎅🏼Noel Concert 2018 🤶🏻🎄🎁
12/21(FRI) PM 5:00
THE HERITAGE WALK SIEM REAP

12/22(SAT) PM 5:00
2F, AEON HALL
(AEON MALL SENSOK CITY PHNOM PENH)

worldmission
8 Views · 1 month ago

우리를 지으신 목적(에베소서 2:10)
- 한상웅 선교사(보레이산타삐읍삐교회)


--------------------------------------------------------------------
신앙생활에 감동이 되고 은혜가 되는
No.1 기독교 채널 CTS 기독교TV & JOYBOX TV!

더 많은 복음 전파, 전도에 힘쓰고자 합니다! 함께해주세요😍

"구독&좋아요" 알람으로 미디어 선교에 동참해주세요🙏🏻

📞후원안내 02-6333-1000
📞ARS 060-800-1004
--------------------------------------------------------------------

CTS 기독교TV 유튜브 구독하기
http://bitly.kr/6T34U4

JOY BOX TV 유튜브 구독하기
https://goo.gl/uDUuQN

CTS 기독교TV 홈페이지 "전체영상 보러 가기"
http://www.cts.tv/

🎶광고 NO! 음원 결제 NO! 완전 무료 찬양 플레이어🎶
JOY BOX TV(라디오 조이) App(어플)
https://goo.gl/PAE79D (안드로이드)
https://goo.gl/C1rdG6 (아이폰)

CTS 페이스북
https://www.facebook.com/ctsradiojoy/
https://www.facebook.com/christiangook

worldmission
7 Views · 1 month ago

화목하게 하는 자(고린도후서 5:18~19)
- 이윤수 선교사 in 캄보디아 품프레이살라

--------------------------------------------------------------------
신앙생활에 감동이 되고 은혜가 되는
No.1 기독교 채널 CTS 기독교TV

더 많은 복음 전파, 전도에 힘쓰고자 합니다!
"구독&좋아요" 알람으로 미디어 선교에 동참해주세요🙏🏻

📞후원안내 02-6333-1000
📞ARS 060-800-1004
--------------------------------------------------------------------
CTS 기독교TV 홈페이지 "전체영상 보러 가기"
http://www.cts.tv/

🎶광고 NO! 음원 결제 NO! 완전 무료 찬양 플레이어🎶
'CTS라디오JOY'
https://goo.gl/PAE79D (안드로이드)
https://goo.gl/C1rdG6 (아이폰)

CTS 페이스북
https://www.facebook.com/ctsradiojoy/
https://www.facebook.com/christiangook

worldmission
7 Views · 1 month ago

ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត

ព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើគ្រប់ទាំងអស់
ទំនុកដំកើង 56:1-4
គ្រូគង្វាល ឈ្មោះ ស៊ុន សុខា

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន:
១. នៅពេលយើងភ័យខ្លាចសូមទុកចិត្តលើទ្រង់តែ១ប៉ុណ្ណោះ
២. ថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកស្រុងទៅកាន់ព្រះអង្គ
៣. ព្រះទ្រង់គ្រប់គ្រងលើគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ សូមកុំខ្វាយខ្វល់
៤. កុំអនុញ្ញាតអោយសេចក្តីភ័យខ្លាចឆក់យកសេចក្តីសុខសាន្ត និង សេចក្តីអំណររបស់អ្នកចេញពីព្រះអង្គឡើយ

------------

កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យ

Part I
សរសើរដម្កើងរួម - សរសើរជាក្រុម

Part II
1 ការអធិស្ឋានស្ងៀមស្ងាត់ ----- អ្នកដឹកនាំ
2 ជំនឿពួកសាវក ----- ទាំងអស់គ្នា
3 ការអធិស្ឋានប្រែចិត្ត ----- ទាំងអស់គ្នា
4 ទំនុកតម្កើង ----- ទាំងអស់គ្នា
5 ការអធិស្ឋាន ----- គ្រូគង្វាល លីអ៊ីនស៊ូ
6 ការអានព្រះគម្ពីរ ----- អ្នកដឹកនាំ
7 ការអធិប្បាយ ----- គ្រូគង្វាល ឈ្មោះ ស៊ុន សុខា
8 ដង្វាយ ----- ទាំងអស់គ្នា
9 ការអធិស្ឋាន ----- គ្រូគង្វាល លីអ៊ីនស៊ូ
10 សេចក្ដីជូនដំណឹង ----- គ្រូគង្វាល លីអ៊ីនស៊ូ
11 ចម្រៀងចុងក្រោយ ----- ទាំងអស់គ្នា
12 ការអធិស្ឋានសុំព្រះពរ ----- គ្រូគង្វាល ឈ្មោះ ស៊ុន សុខា

Online Worship Service for Khmer LIVE
by Korean Missionary Association in Cambodia
주캄보디아한인선교사회

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 📺 📺 📺 *

📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)

📢 YouTube Subscribe (https://atoz.ai/Gdjra)
▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official wowdojo page: https://wowdojo.com/meretv
▶ Contact Us: holytasks@gmail.com

#kmac #kmacworship #missioncambodia #ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត #កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអា #kmac예배 #kmac온라인예배 #캄보디아교회 #캄보디아예배 #캄보디아선교 #캄보디아온라인예배 #랜선교회 #랜선예배 #캄보디아어예배

worldmission
7 Views · 1 month ago

생명의 양식
by 이경은 사모 (해맑음 한인교회)

#생명의양식 #찬양 #이경은사모

worldmission
6 Views · 1 month ago

#유소년축구대회 #캄보디아 #호산나컵 #동남아시아축구 #캄보디아축구

캄보디아 선교사님들은 20년 넘게 캄보디아 청소년들을 위해 축구대회를 열어주고 있습니다.

호산나컵 2023 | 초등부 결승전
Hope FC 3 : 0 Koki Peace
일시: 2023년 6월 3일

worldmission
6 Views · 1 month ago

월드미션 리포트 https://holytask.org/
영상취재: 소판
기사제보 holytasks@gmail.com

음주, 흡연, 마약등의 폐해 절제회 강연
주관: 캄보디아여자기독교절제회
강사: 양강용 약학박사

worldmission
6 Views · 1 month ago

🎁🎄Noel Concert 2018 🎄🎁
🎄🎄노엘 콘서트 2018 캄보디아!🎉
Merry Christmas! តោះ! Noel Concert

12/21(FRI) PM 5:00
THE HERITAGE WALK SIEM REAP

12/22(SAT) PM 5:00
3F, AEON HALL
(AEON MALL SENSOK CITY PHNOM PENH)

주최: KWMA((한국세계선교협의회) , KMAC(한인선교사회)
주관: NOEL COMBODIA TEAM, KMAC 시엠립지부
협력: KWNN

* Cast 출연진
MC: ប៉ែន ចំរ៉ុង
NARY JAZZ BAND 나리째즈밴드
BUSKINGDOM 버스킹덤
JANG EUNYOUNG 장은영
OH YOUN 오현
YUN JUNSICK 윤진식
KYUNG, HAYOUNG 경하영

Kevin MacLeod의 Jingle Bells은(는) Creative Commons Attribution 라이선스(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)에 따라 라이선스가 부여됩니다.
출처: http://incompetech.com/music/r....oyalty-free/index.ht
아티스트: http://incompetech.com/

worldmission
5 Views · 1 month ago

#찬양 #고난주간찬양 #holyweek #부활 #부활절찬양 #부활주일 #예배 #예수님 #예수 곡명: Holy Week 고난의 주
작사: 경여호수아 선교사
작곡: AI

worldmission
5 Views · 1 month ago

사랑의쌀나눔
https://go.missionfund.org/kam
여러분의 사랑의향기 이어지기를소망해 봅니다
여러분들도 보셨듯이 쌀을받고좋아하는 모습
아직도 배고픈 이곳에 쌀나눔이 이어집니다
과자1봉절약하면 1천원이면 쌀 1킬로
식사한끼 절약하면 5천원이면 5킬로( 1개월분)를 나눕니다
열방이행복한교회

내 신을...
작사·작곡·노래: 송원식 - 캄보디아선교사
(캄보디아 열방이행복한교회)
--
선교찬양 집회문의 이메일: song020815@gmail.com

열방이행복한교회 페이스북
https://www.facebook.com/캄보디아-....열방이행복한교회-46658076718


--

내 신을 이제 벗습니다
거룩한 땅 이곳에서

내 무릎 이제 꿇습니다
예수님 만나려

내 손을 높이 듭니다
주님 손 잡으려고

내 맘을 활짝 엽니다
성령님 오소서

아버지 아버지 아버지
하나님

주님 주님 주님은
예수님

worldmission
5 Views · 1 month ago

그 길(요한복음 14:6)
- 김석 선교사(캄보디아 쁘롭쁘레이)


--------------------------------------------------------------------
신앙생활에 감동이 되고 은혜가 되는
No.1 기독교 채널 CTS 기독교TV & JOYBOX TV!

더 많은 복음 전파, 전도에 힘쓰고자 합니다! 함께해주세요😍

"구독&좋아요" 알람으로 미디어 선교에 동참해주세요🙏🏻

📞후원안내 02-6333-1000
📞ARS 060-800-1004
--------------------------------------------------------------------

CTS 기독교TV 유튜브 구독하기
http://bitly.kr/6T34U4

JOY BOX TV 유튜브 구독하기
https://goo.gl/uDUuQN

CTS 기독교TV 홈페이지 "전체영상 보러 가기"
http://www.cts.tv/

🎶광고 NO! 음원 결제 NO! 완전 무료 찬양 플레이어🎶
JOY BOX TV(라디오 조이) App(어플)
https://goo.gl/PAE79D (안드로이드)
https://goo.gl/C1rdG6 (아이폰)

CTS 페이스북
https://www.facebook.com/ctsradiojoy/
https://www.facebook.com/christiangook

worldmission
5 Views · 1 month ago

ចូរមកកាន់ប្រភពនៃព្រះពរ 복의 근원 강림하사 자막
by រុំ រ៉ានី / piano ហូង សេមី

📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)
📢 YouTube Subscribe (https://atoz.ai/Gdjra)
📬 holytasks@gmail.com

▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official facebook page: https://www.wowdojo.com/meretv

#missioncambodia #khmerpraise #meretv #ទុំនុកដំកើង

worldmission
5 Views · 1 month ago

2020 새찬양비디오축제 2차 홍보영상 (김명환 목사편)

김명환 목사 프로필
(작곡, 성악, 기악)
오스트리아 비인 국립음대 졸 (예술석사)
미국 남침례신학대학원(SBTS) 예배학석사 (M. Div.), 교회음악작곡 박사 (D. M. A.)
모짜르트 국제현악사중주작곡콩쿨 입선
비인시 작곡상 수상
동 대학 Adjunct Prof.
새찬양후원회 설립자
현, 캄보디아장로교신학대학 교수

-----------------------------------------------------

2020 새찬양비디오축제
2020년 10월 31일 마감
Total Award Amount: 10,000 + US dollars

https://www.newpraise.org/

worldmission
5 Views · 1 month ago

떡과 함께 복음을 전하는 기아대책기구 캄보디아 대표 이성민 선교사님의 이야기 입니다.

이성민 선교사님의 캄보디아 사역 경험과 깨달음을 공유해봅니다.

기아대책기구 캄보디아 대표 / 예수생명교회 캄보디아 로컬교회 개척 / 프놈펜큰빛한인교회 담임 / AM105 대표

worldmission
4 Views · 1 month ago

우리가 할 일 세 가지(마태복음 9:35-38)
- 장완익 선교사(캄보디아 품둥교회)


--------------------------------------------------------------------
신앙생활에 감동이 되고 은혜가 되는
No.1 기독교 채널 CTS 기독교TV & JOYBOX TV!

더 많은 복음 전파, 전도에 힘쓰고자 합니다! 함께해주세요😍

"구독&좋아요" 알람으로 미디어 선교에 동참해주세요🙏🏻

📞후원안내 02-6333-1000
📞ARS 060-800-1004
--------------------------------------------------------------------

CTS 기독교TV 유튜브 구독하기
http://bitly.kr/6T34U4

JOY BOX TV 유튜브 구독하기
https://goo.gl/uDUuQN

CTS 기독교TV 홈페이지 "전체영상 보러 가기"
http://www.cts.tv/

🎶광고 NO! 음원 결제 NO! 완전 무료 찬양 플레이어🎶
JOY BOX TV(라디오 조이) App(어플)
https://goo.gl/PAE79D (안드로이드)
https://goo.gl/C1rdG6 (아이폰)

CTS 페이스북
https://www.facebook.com/ctsradiojoy/
https://www.facebook.com/christiangook

worldmission
4 Views · 1 month ago

១. ការណែនាំឯកសារ
1. Sticker សញ្ញាសួរពីរៈ បិទនៅកន្លែងដែលងាយស្រួលឲ្យគេមើលឃើញ ដូចជា ទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រ ម៉ូតូ… ពេលគេសួរ យើងអាចចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អ យ៉ាងស្រួល។
2. ក្រដាស មតិសាសនា និង សុភមង្គលៈ ប្រើសម្រាប់ធ្វើជាសេចក្ដីផ្ដើម ដោយធ្វើដូចជា បទសំភាស ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចូលទៅកាន់ដំណឹងល្អ យ៉ាងស្រួល។
3. តារាងត្រួតពិនិត្យទីបន្ទាល់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អៈ ប្រើសម្រាប់ការឆែកមើលទីបន្ទាល់របស់គេ ថាតើ ខុស ឬក៏ត្រូវ (មេរៀនទី៤)
4. ក្រដាសសរសេរទីបន្ទាល់ (ជឿពីពេលវ័យក្មេង និង ធំពេញវ័យ) (មេរៀនទី៤)
5. ជូនទីបន្ទាល់ជាឧទាហរណ៍ៈ (មេរៀនទី៤)
6. ក្រដាសសម្រាប់ពេលប្រជុំរាយការណ៍ រពធៈ ពន្យល់ពីអាកប្បកិរិយា និង របៀបរាយការណ៍ ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អ
7. សំបុត្រកំណើតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណៈ ប្រើសម្រាប់អ្នកដែលបានទទួលជឿ ពេលផ្សាយដំណឹងល្អ
8. ការផ្សាយដំណឹងល្អយ៉ាងខ្លី ទី១ៈ សម្រាប់អ្នកហាត់ចងចាំទាំងអស់មុននិងចាប់ផ្ដើមរៀន (ចែកឲ្យគេ យ៉ាងតិច ១៥ ថ្ងៃមុន)
9. ចម្លើយ-សៀវភៅកិច្ចការៈ ប្រើសម្រាប់បំពេញចន្លោះតាមមេរៀន
10. របាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់ៈ សរសេរពីលទ្ធិផលផ្សាយដំណឹងល្អ​ ហើយប្រើសម្រាប់រាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់

Go to Our Course
https://www.atoz.ai/courses/evangelism-explosion

Created by Merelog
https://www.merelog.com

worldmission
4 Views · 1 month ago

Unit 02 មេរៀនទី១ «ការបង្ហាត់ពួកជំនុំ»
១. គោលដៅធំ នៃការបង្ហាត់
២. គោលការណ៍ពីព្រះគម្ពីរ អំពីកម្មវិធី ប.ផ.
៣. គោលបំណង ប.ផ
៤. គ្រឹះចាំបាច់សម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងល្អតាមក្រុមជំនុំ ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព
៥. គ្រឿងផ្សំនៃកម្មវិធី ប.ផ

Go to Our Course
https://www.atoz.ai/courses/evangelism-explosion

Created by Merelog
https://www.merelog.com
Showing 1 out of 2