នេះជាដំណាក់នៃទ្រង់ by រុំ រ៉ានី

1,032 Views
Meretv Originals
Meretv Originals
15 May 2020

នេះជាដំណាក់នៃទ្រង់ by រុំ រ៉ានី

១ - នេះជាដំណាក់នៃទ្រង់ ចូរផ្ចង់ត្រចៀកចំពោះ
ហើយគ្រប់ទាំងដង្ហើមចូរស្រែកច្រៀង ជាមួយបទភ្លេងពីរោះ
នេះជាដំណាក់នៃទ្រង់ ឱ្យខ្ញុំបានឈប់សំរាក
នៅក្នុងថ្មដានិងព្រះពាហុ ដ៏មានអំណាចអស្ចារ្យ

២ - នេះជាដំណាក់នៃទ្រង់ ចូរក្រាបគោរពព្រះអង្គ
ដូចជាពន្លឺពេលព្រឹកព្រលឹម ថ្លែងពីស្នាព្រះហស្ដទ្រង់
នេះជាដំណាក់នៃទ្រង់ ដែលចាំងឆ្លុះជាងរស្មី
ហើយមានអំណាចលើសអស់ទាំងស្ដេច ក៏មានតេជានុភាព

៣ - នេះជាដំណាក់នៃទ្រង់ នោះខ្ញុំមិនដែលត្រូវភ្លេច
ហើយតែងមានកំលាំងពោរពេញឡើង ដោយទ្រង់ឃុំគ្រងលើខ្ញុំ
នេះជាដំណាក់នៃទ្រង់ មិនមានពេញដោយទុក្ខសោក
ព្រះយេស៊ូវបានសុគតជួសខ្ញុំ ទ្រង់ជាព្រះអាទិករ

Show more


0 Comments Sort By

No comments found